Các hình thức thanh toán như sau:

❋ Thanh toán tiền mặt sau khi hoàn tất việc giao hàng và lắp đặt, nhận được hóa đơn chứng từ đúng và hợp lệ.

❋ Thanh toán chuyển khoản sau khi hoàn tất giao hàng và thỏa thuận thanh toán.

❋ Thanh toán % theo hợp đồng (nếu có hợp đồng) theo thỏa thuận giữa 2 bên.

Zalo