Bảng Đa Năng

❋ Bảng đa năng là sản phẩm được kết hợp từ 2-3 dòng bảng, đó là bảng ghim tài liệu và bảng từ xanh viết phấn, bảng từ trắng viết bút lông... Chính vì sự kết hợp này mà tính năng của nó khá hữu dụng nó vừa có thể ghim các thông báo như đóng học phí, thực đơn hàng ngày...vv vừa có thể dùng để viết phấn hay viết bút lông để giảng dạy ngay tại lớp học.

❋ Đặt biệt sản phẩm này có thể điều chỉnh được độ cao phù hợp với các độ tuổi, mặt bảng có thể xoay tròn 360 độ tạo tính tiện lợi tối đa cho các em nhỏ.

Zalo